Οχήματα

Τα εκπαιδευτήρια οδηγών Αυτοκίνηση διαθέτουν στόλο ίδιων οχημάτων Daewoo Micra που αποτελούν μία από τις καλύτερες λύσεις για την εκπαίδευση των υποψηφίων ώστε αυτοί να νιώθουν εμπιστοσύνη στο όχημα και κατά συνέπεια και στον εαυτό τους.

Καταλήξαμε στο συγκεκριμένο μοντέλο κατόπιν μελέτης και δοκιμής των οχημάτων της αγοράς ως το καταλληλότερο για τους υποψήφιους οδηγούς (καλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη γωνία στροφής τιμονιού, καλύτερη συμπεριφορά στις αργές στροφές του κινητήρα κλπ).

Επιλέξαμε ίδια οχήματα ώστε ο κάθε υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον εκπαιδευτή της αρεσκείας του ή ακόμα και να αλλάξει εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της πρακτικής του εκπαίδευσης, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσει χρόνο για την εξοικοίωση με το νέο όχημα.