Νοιώθεις έτοιμος για δίπλωμα;

Ερώτηση 2η
Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επίδρασή του;
Μεγαλύτερο του 0,8g ανά λίτρο αίματος Α
Μεγαλύτερο του 0,5g ανά λίτρο αίματος Β
Μεγαλύτερο του 1,10g ανά λίτρο αίματος Γ