Προφίλ εταιρείας

Τα εκπαιδευτήρια οδηγών Αυτοκίνηση στεγάζονται σε χώρους συνολικού εμβαδού 120μ² και περιλαμβάνουν:
A. πλήρως μηχανογραφημένη γραμματεία που εγγυάται την βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου μαθημάτων και την ασφαλή διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών
Β. μοντέρνο κέντρο θεωρίας όπου χρησιμοποιούνται overhead projectors, tv screens, πραγματικά πρότυπα μηχανής οχημάτων που σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας εγγυάται την απόλυτη κατανόηση και αφομοίωση της θεωρίας
Γ. στόλος ίδιων οχημάτων, που αποτελούν τα καλύτερα εργαλεία για την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων μας
Το εκπαιδευτικό επιτελείο της σχολής αποτελείται από 7 έμπειρους εκπαιδευτές:

Λιονής Ιωάννης Τζεβράκης Γεώργιος
Χατζάκης Ευάγγελος