Προετοιμασία

Τα βήματα εκμάθησης όσον αφορά την πρακτική εκπαίδευση είναι τα εξής:

2 Ώρες χρήση τιμονιού
1 Ώρα Πεντάλ
1 Ώρα Συμπλέκτης
4 Ώρες Εξάσκηση σε πορεία των ανωτέρω
2 Ώρες Αναστροφή- Παρκάρισμα
3 Ώρες Οπισθογωνία
4 Ώρες Εξάσκηση των ανωτέρω
3 Ώρες Ολική επανάληψη-Εξετάσεις

Συμπληρωματικά μαθήματα πέραν των 20 υποχρεωτικών, γίνονται αν χρειάζεται, για την καλύτερη κατανόηση & την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας που είναι αναγκαία όχι μόνο για τις εξετάσεις ιακνότητας, αλλά και για τη μόνιμη απόκτηση εμπιστοσύνης στο όδόστρωμα.