Εξετάσεις

Οι εξετάσεις στη θεωρία γίνονται κάθε Παρασκευή και απαιτούνται τα παρακάτω:
1. η καρτέλα του υποψηφίου
2. η αστυνομική του ταυτότητα
3. απόδειξη παρακολούθησης 20 ωρών τουλάχιστον θεωρητικής εκπαίδευσης
4. υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της σχολής
Σε περίπτωση αποτυχίας στην θεωρία, ο υποψήφιος μπορεί να επανεξεταστεί μετά από 14 μέρες (δηλαδή τη μεθεπόμενη Παρασκευή από τη μέρα των εξετάσεων)

Οι εξετάσεις στη πρακτική (πορεία) γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη (15:00) και απαιτούνται τα παρακάτω:
1. η καρτέλα του υποψηφίου
2. η αστυνομική του ταυτότητα
3. απόδειξη παρακολούθησης 20 ωρών τουλάχιστον πρακτικής εκπαίδευσης
4. υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της σχολής
5. αναλυτική κατάσταση ωρών πρακτικής εξάσκησης
Σε περίπτωση αποτυχίας στην πρακτική, ο υποψήφιος μπορεί να επανεξεταστεί μετά από 14 μέρες (δηλαδή τη μεθεπόμενη Τρίτη ή Πέμπτη από τη μέρα των εξετάσεων)

Σε περίπτωση δευτεροβάθμιας εξέτασης, οι νέα εξέταση γίνεται την τρέχουσα Παρασκευή. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας η επανεξέταση γίνεται μετά από 28 μέρες.