Νοιώθεις έτοιμος για δίπλωμα;

Ερώτηση 1η
Υπολογίστε πόση κούραση είναι παράγοντας που συμβάλει στα τροχαία ατυχήματα σε ποσοστό

50%